Elgjakt

Storviltskolen disponerer spennende jaktterreng for elg- og rådyrjakt  i Hole og Ringerike (se menyen "Terrenget" til venstre for mer informasjon). Den årlige kvoten varierer, men har de siste årene variert mellom 4 og 8 dyr. Meld deg på ukesjakt fra 6 - 11. oktober 2008. Pris kr. 6.000,- .

Stoviltskolen legger stor vekt på en fornuftig forvaltning av elgjakten. Innenfor de kvoter som til enhver tid gjelder, setter vi opp en fornuftig fordeling av uttak for å sikre en sunn og bærekraftig utvikling av elgstammen.

Elgjakt for nybegynnere

thumb_Knut-elgfall600p.jpg Som en del av vår filosofi prioriterer vi alltid nybegynnere. Er elgjakt nytt for deg vil vi gi deg en grundig innføring i denne jakten. Du vil få med deg en instruktør ut på post - og du vil selvfølgelig bli plassert på en attraktiv post hvor sjansen til å få fall er stor.

Tilrettelagt elgjakt

thumb_sokna096.jpg Storviltskolen har gjort ett grundig forarbeid for å gjøre elgjakten så sikker og komfortabel som mulig. Av ting som er tilrettelagt kan nevnes: -Merkede poster med skytegater som er ryddet. Noen poster har sågar jakttårn.

Organisering

thumb_jaktlo28.jpg Storviltskolen organiserer elgjakta som ett vanlig jaktlag med jaktleder, hunder og utsetting av postrekker. Forskjellen fra tradisjonelle jaktlag er imidlertid stor: Her er det ingen som får fortrinnsrett på gode poster med bakgrunn i ansiennitet. Her er det ingen faste personer som vommer ut - alle får prøve seg. Her er det ingen spesielle personer som skal flå og slakte. Alle som vil får prøve seg. Vi har ikke som mål å få skutt kvoten så fort som mulig. Hos oss står sikkerhet, forvaltning, human jakt og deling av kunnskap i fokus.

Plass til alle

thumb_IMG_0027.JPG Storviltskolen har plass til alle type jegere i sitt jaktlag - unntatt verdensmestere. Er du erfaren elgjeger og har lyst å dele din kunnskap med andre? Kanskje du har lyst å få trent hunden din? Kanskje du har litt erfaring, men ikke noe jaktlag? Er dere en vennegjeng som har lyst å prøve elgjakt for første gang? Storviltskolen har plass til alle! Storviltskolen = jaktopplevelse! Husk at Storviltskolen også tilbyr jakt og på rådyr, rype og skogsfugl. Opplæring står selvfølgelig sentralt, også i disse jaktformene.