Om oss

Bakgrunn

Historien om Storviltskolen starter med noen ivrige jegere, som etter hvert fikk kamerater til å ta jegerprøven, for å bli med i de terrengene vi disponerte den gangen. Vi så etter hvert at dette kunne være en ide for å nå ut til flere jaktinteresserte mennesker. Ideen bak Storviltskolen begynte å forme seg. Vi har sett et behov for opplæring i praktisk jakt. Det, i tillegg til et ønske om større teoretiske kunnskaper, har også vist seg å være et behov hos mange av de jegerne vi har hatt med oss i våre terreng. Den praktiske kunnskapen ved jakt går ikke lenger i naturlig arv gjennom generasjonene. Der ønsker Storviltskolen å fylle et tomrom. thumb_sokna_jakt_2004_9_damer_202.jpg
  

Alle instruktørene har vært med i ulike jaktlag gjennom mange år. Ved å samle det instruktørene har erfart, for å gjøre ting bedre enn tidligere jaktlag, har Storviltskolen tatt med seg disse erfaringene inn i sitt kursinnhold.

Sikkerhet, kommunikasjon, trivsel, variasjon i jaktteknikker og holdninger til natur, dyr og jaktkamerater, er viktige elementer. I tillegg har Storviltskolen vært så heldige å fått med seg deler av gamle jaktlag, med god kunnskap om de terrengene som nå disponeres av Storviltskolen. Alt i alt vil du møte dyktige, engasjerte og kunnskapsrike mennesker med lokalkunnskap og lang erfaring, som vil kunne gi deg optimalt utbytte av å delta på våre kurs eller jaktopplegg. Både instruktører og hjelpeinstruktører vil på forhånd bruke tid til å sette seg inn i Storviltskolens teoretiske og praktiske grunnlag, noe som sikrer kvaliteten i alle ledd.

Velkommen!

Jon med sin første 6 tagger
  

Fakta

Storviltskolen er et privateid aksjeselskap med flere aksjonærer. Selskapet har kontor i Asker, men disponerer jaktterrreng over hele østlandet. Storviltskolen har 2 heltidsansatte samt en rekke frivillige medhjelpere og instruktører.