Terrenget

thumb_bukt_small.jpgTerrenget er på ca. 12000 dekar og ligger mellom Sundvollen og Hønefoss, ca. 40 til 45 minutters kjøring fra Oslo. Terrenget har rikelig med dyr. Årlig tildeles kvote på 15 - 20 rådyr og 4 - 8 elg.

Terrenget består av blanding mellom skog og kulturlandskap. Her er det relativt flatt og området er omgitt av vann og elveleier. Det er satt opp flere skytetårn.

Mange glenner med nyskog og utmark gjør jaktterrenget oversiktlig. Skytetårn gjør jakta både mer komfortabel, oversiktlig og sikker.

Vi møtes ofte på Statoil på Vik