Foreløpige erfaringer fra årests småviltjakt

pict0007Storviltskolen har vært både høyt og lavt den siste tiden for å sjekke ut nye områder for småviltjakt samt for å utføre diverse tester av utstyr.

Rent jaktmessig viser våre foreløpige erfaringer fra de områdene vi har vært i på østlandet, at det er litt under middels med ryper mens det er godt med skogsfugl og hare. Vi har sett masse veldig små harer i år uten at vi har noe forklaring på dette fenomenet. Vi har sett mer storfugl enn orrfugl, noe som ellers pleier å være motsatt. Ved ett tilfelle kom vi over en relativt bratt skogkledd li hvor det fløy opp storfugl hver 50 meter. At vi så 25-30 storfugl i løpet av en liten time er ikke en overdrivelse. Det var relativt lite ryper på fjellet, men vi fant noen middels store kull nede i bjørkeskogen.

Nordpå har vinteren begynt å gjøre anmarsj, så det blir spennende å høre mer fra de som har reist dit når de kommer tilbake.