Sikring av ATV

Storviltskolen ønsket å sikre sine ATV mot tyveri. Vi ringte rundt og ble invitert til Trygge Rom på Sandvika Storsenter for å se på alternative løsninger. De hadde mye kunnskap om sikring. Utstyr i klasse to lot seg "klippe" av med spesialtang. Vi måtte opp i Klasse 3 FG for å finne kjetting og låstyper som ikke lot seg "klippe" av. På bildene ser du en 4 m kjetting kl 3 FG og lås i samme klasse. Selv om kjøretøyet er forsikret, er det viktig å kontakte forsikringsselskapet og spørre hva de krever av alternativ sikring.

 

 

Låst ATV