Elgpåkjørsel

Ettersøk av påkjørt elgStorviltskolen ble kontaktet av Viltutvalget i Hole etter påkjørsel av elg. Vi kontaktet politiet og fikk opplyst hvem som hadde kjørt bilen. Der fikk vi nyttig informasjon om skade på bil, påkjøringssted og hvilken retning elgen forsvant.

Henrik ved påkjøringsstedetVi fant påkjøringsstedet og konstaterte at elgen hadde blitt kastet rundt og landet i veggrøfta. Vi sporet elgen og fant flere liggeplasser de nærmeste 100 m fra påkjøringstedet. Da vi fulgte sporene så vi senere at elgen antagelig hadde blitt "støkt" . Skrittlengen ble plutselig 2 m. Vi fulgte sporene av elgoksen og så at den hadde kommet sammen med kua og kalven. Oksen bar preg av noe sprikende klover. Vi fulgte sporene 2 km og så etterhvert at alt tydet på at oksen nokmbare var slått litt støl i påkjørselen. Bilen var også minimalt skadet. I samråd med Viltutvalget friskmeldte vi dyret.