Årets Elg kvote ble fyllt

Årets elgjakt har hatt mange flotte opplevelser og både spennende og utfordrende jaktdager. Med topp trente hunder , har det blitt mange flotte loser. Trond Vidar har lagt ned et stort arbeid med sine 3 hunder. Alle finner elg og får dyra til å stå. Utrolig at disse små kjærlige hundene er i stand til å finne elgen.......og ikke minst ha full kontroll på de. Vi var inne på flere loser, og når hele postrekka fikk besøk av losen som forflyttet seg, ble det en stor opplevelse påtross av at det var feil dyr.