Elgfall i Hole
elgfall-i-myrDet ble felt to elg i Hole i dag, en piggokse og en ungku. Elgfall i myrlent terreng Begge elgene ble felt i myrlent terreng. Dette medførte en krevende uttransport.
Det var derfor greit og ha ATV`n tilgjengelig. Hadde man hatt påmonterte belter ville transporten gått mye enklere. Siden det var elgjakt i høstferien, var det kjempepopulært for barna og være med på elgjakt. Da vi tok ut kulen fra dyret , så vi at kulen var hel og fin og ikke deformert.atv_transportelgjakt_i_hstferien_er_toppkula_er_hel_og_fin