Skadeskutt elg
piggokse_skadeskutt SISTE: 26.10 Viltutvalget har i dag snakket med en grunneier som  pløyde et jorde ved Ask kirke på Ringerike lørdag 22.10. Piggoksen kom da over jordet , retning Hole med en elghund etter seg. Han registrerte at hele tungen hang ute på dyret .

Storviltskolen fant død elg i terrenget 25.10.11 på Frogsøya, som ligger i dele mellom Hole og Ringerike. Det viste seg ved nærmere undersøkelser at elgen, en piggokse var blitt påskutt i underkjeven. Kulen hadde gått rett gjennom kjeven. Vi kunne anta at elgen hadde ligget der 3-5 dager utfra lukt og at den ikke var besøkt av åtseldyr.
Videre kunne vi anta at dyret var blitt påskutt maks en ukes tid før dette altså rundt 18.10. Funnet ble meldt til viltutvalget i Hole kommune. De sjekket opp med Ringerike Viltutvalg som ikke kunne bekrefte at skadeskyting var innrapportert vedr. dette dyret. Etter nærmere undersøkelse samme dag, meldte Viltutvalget i Hole tilbake at en mann hadde sett en elg på vei over ett jorde ved Ask. Han registrerte at elgen var skadet og at tungen hang ute. Viltoppsynet vil etterforske saken videre.

Forskrift i Viltloven kap 8 § 27 sier følgende :

Dersom pliktig ettersøk første dag er uten resultat, skal jeger eller jaktlag uten opphold underrette jaktrettshaver og kommunen eller nærmeste politimyndighet om de faktiske forhold. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen av viltet, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk.


piggokse_innskudd piggokse_utskudd
Her vises tydelig hvor kulen har gått inn i kjeven på høyre side. Her ser man hvor kulen har gått ut. Hullet er større og deformert.